Home
Innhold
Biologi
Virkning
Utfordringer
Annen sopp
Preparater
Referanser
Agaricus Global Knowledge

Agaricus virkning på kreft og alternativ kreft behandling

Det er gjort mye forskning og mange studier som viser at Agaricus soppen kan ha svært god virkning mot kreft. Den medisinske soppen Agaricus Blasei Murill fra den brasilianske regnskogen har vært brukt i tradisjonell medisin og som helskost og alternativ behandling til forhindring av en rekke sykdommer, deriblandt kreft. Kan dette være riktig, og er det dekning for disse påstandene?
Vi har forsøkt å samle noen forskningsrapporter og studier som er gjort om dette:

Agaricus

Et norsk forskningsteam har fastslått at ekstrakt fra soppen Agaricus Blazei Murill har effekt på kreft, immunforsvar, betennelse, allergi og inflammatorisk tarmsykdom (Crohn's):
Denne studien tar for seg om det er vitenskapelig bevis for disse påstandene. Agaricus blazei murill er rik på polysaccharider, beta-glucaner, og har vist seg å ha anti-tumor, anti-infeksjon og anti-allergisk/-asmatiske egenskaper ved museforsøk, i tillegg til anti-betennelse hos pasienter med tarmsykdom. Disse effektene er formidlet gjennom soppens stimulering av medføtte immunceller, slik som monocytter, NK celler, dendrittiske celler, og forbedringen av førskjøvet Th1/Th2 balanse og betennelse.
Kilde: link til nettside: www.hindawi.com .
Sammendrag: pdf dokument (1 side)


Leukemi og apoptose. Betyr på enkel norsk at kreftceller begår "selvmord" etter behandling med Agaricus Blazei.

Denne rapporten konkluderer med at ekstrakt fra Agaricus blazei induserer apoptose på leukemi celler:
Kilde: Link til nettside: www.hindawi.com
Sammendrag: pdf dokument (1 side)


Agaricus gir økning av naturlige "killer cells" i blodet (+ positiv effekt på fedme, kolestrol og blodsukker).

Etter inntak av Agaricus oppnås helsemessige effekter i følge denne studien gjort i Japan. Naturlige "killer cells " styrker immunforsvaret og har dermed antitumor effekt.
Kilde: Link til nettside: www.hindawi.com
Sammendrag: pdf dokument (1 side)


Allergi og diabetes ved bruk av Agaricus ekstrakt.

Disse studiene viser sammenhengen mellom bruk av Agaricus ekstrakt og positiv virkning på allergi / diabetes.
Kilde 1: Link til nettsted: www.hindawi.com
Sammendrag: pdf dokument (1 side)
Kilde 2: Link til nettsted: www.hindawi.com
Sammendrag: pdf dokument (1 side)
Kilde 3: Link til nettsted: Pubmed
Sammendrag: pdf dokument (1 side


Prostatakreft og Agaricus Blazei Murill:

Ved National Yang-Ming University i Taiwan har man funnet at Agaricus Blazei Murill kan hindre prostatakreft å vokse.
Kilde: Link til nettside: PubMed
Sammendrag: pdf dokument (1 side)


Underlivskreft og livskvalitet (Quality of Life, QOL)

En Koreansk undersøkelse på kvinner med underlivskreft under cellegift behandling indikerer at Agaricus Blazei Murill har positiv effekt på appetitt, håravfall, emosjonell stabilitet og generell svakhet.
Kilde: Link til nettside: www.wiley.com
Sammendrag: pdf dokument (1 side)


Norsk Opplysningskontor for Helsekost

Dette er en norsk side som forklarer virkningen av flere sopparter, både Agaricus, Maitake, Reishi, og Shiitake. De skriver om Agaricus:
"Agaricus brukes ved kreft, diabetes, hyperlipidemi, åreforkalkning, kronisk hepatitt samt problemer med blodsirkulasjonen og fordøyelsen. Den brukes også til å forebygge hjerte- karsykdom, beinskjørhet og magesår. Den er en antioksidant, anticarcinogen og immunstimulerende, og beskytter mot fysisk og psykisk stress".
Kilde: Link til nettsted: www.helsekostopplysningen.no
Sammendrag: pdf dokument (6 sider)