Home
Innhold
Biologi
Virkning
Utfordringer
Annen sopp
Preparater
Referanser
Agaricus Global Knowledge

Andre sopper med lignende egenskaper


Medisinsk sopp har en lang tradisjon i kinesisk og japansk medisin. Men vi har i vesten etter hvert oppdaget egenskapene som enkelte av disse soppene har. Det finnes flere sopparter med påstått legende og forebyggende virkning mot en rekke sykdomstilfeller. Mye står igjen, men heldigvis er det i senere tid gjort mye forskning og studier som vitenskapelig beviser virkning.
Vi starter med å ta for oss et par sopper som har enkelte av de samme egenskapene som Agaricus har, samt noen andre særegne egenskaper:

Les mer om Reishi

Les mer om Shiitake

Reishi

Reishi Ganoderma Lucidum

Shiitake

Shiitake Lentinula