Home
Innhold
Biologi
Virkning
Utfordringer
Annen sopp
Preparater
Referanser
Agaricus Global Knowledge

Innhold:

Biologi:
Agaricus biologisk sammendrag
Generelt om Agaricus, naturlig utbredelse, kommersiell bruk.

Kjente virkninger:
Agaricus virkning på kjente lidelser, bl.a. kreft, immunforsvar, allergi, betennelse, beinskjørhet og hepatitt.
Forskning og studier som viser hvordan Agaricus påvirker spesifike sykdommer.

Andre sopparter med lignende egenskaper:
Reishi
Virkning ved kjemoterapi og strålebeandling, Quality of Life (QOL) livskvalitet, leukemi og Parkinson's.

Shiitake
Virkning på b.a. immunforsvar, kreft, apoptose, livskvalitet ved kreftbehandling, fedme, kolesterol, AIDS og soppinfeksjoner.

Utfordringer for pasienter og leger:
Utfordringer
Begrensninger for alternative preparater
Generelt om legemidler og naturmidler

Preparater:
Preparater
Generelt om kvalitet og pris.