Home
Innhold
Biologi
Virkning
Utfordringer
Annen sopp
Preparater
Referanser
Agaricus Global Knowledge
Produkter og preparater på markedet:
Kvalitet:
Vitenskapelige undersøkelser viser at kvaliteten på dyrkingen og framstillingen kan påvirke soppens mulighet til å innvirke på immunforsvaret.
Kilde: Scandinavian Journal of Immunology

Agaricus

Frukten av sopp vokser over bakken

Det finnes en rekke Agaricus sopprodukter på markedet i alle prisklasser. Hva man bør kjøpe kan avhenge av hvilken situasjon man befinner seg i. Det er stor forskjell på om man er normalt "frisk" og ønsker å bruke Agaricus som et generelt forebyggende middel, eller om man har fått en spesifikk sykdoms-diagnose. I det siste tilfellet kan det være mer interessant å bruke ekstrakter hvor de aktive virkestoffene er mer konsentrert og har høyere virkningsgrad. I en slik situasjon vil det sannsynligvis være av betydning at man benytter soppekstrakt av høy kvalitet for å oppnå en viss virkning, siden mesteparten av forskningen er gjort med høyt konsentrert soppekstrakt (ref også våre henvisninger til aktuelle forskningsrapporter).
Prisnivået varierer stort fordi det er en kostbar prosess å konsentrere soppen med de aktuelle virkestoffene intakt. Derfor finner man Agaricus i pilleform / kapsler fra kr. 5-6,- pr. dagsdose, mens produktene med høyest konsentrasjon som også er de konsentrasjonsmengdene det er forsket på, koster flere hundre kroner for en dagsdose. Men det kan være viktig å merke seg at en slik konsentrasjon ikke er ment til langvarig bruk, men mer som en kur over et kortere tidsrom for maksimal effekt til spesifikke diagnoser.

I Norge selges noe Agaricus i kapsel form. Som regel er dette bare oppmalt sopp i svak konsentrasjon.
Flytende soppekstrakt finnes både som kosttilskudd og høykonsentrert soppekstrakt. Solmed.no markedsfører soppekstrakter både som kosttilskudd og til terapeutisk bruk. De betjener både leger/terapeuter og privatbrukere.