Home
Innhold
Biologi
Virkning
Utfordringer
Annen sopp
Preparater
Referanser
Agaricus Global Knowledge

Referanser:

Referanser:
Vi har forsøkt å samle en del forskningsrapporter og studier som kan være relevante i forhold til Agaricus og virkning på spesifikke sykdomsdiagnoser. Vi har også tatt med noen studier pået par andre sopparter (Reishi og Shiitake) som kan være interessante å lese om. Vi skal søke og samle mer informasjon som kan belyse bruk av sopp til alternativ behandling. Det er viktig å poengtere at innholdet på nettsiden er ment til nøytral informasjon slik at den enkelte kan søke litteratur som er relevant i forhold til sin egen situasjon.

Agaricus

Selve "blomsten" som synes over bakken

Kontakt:
Vi har i følge nork lov ikke anledning til å konsultere eller svare på spørsmål som er relatert til lidelser eller sykdom.
For andre henvendelser: epost