Home
Innhold
Biologi
Virkning
Utfordringer
Annen sopp
Preparater
Referanser
Agaricus Global Knowledge

Reishi Ganoderma Lucidum


Reishi er en av de høyest verdsatte soppene i kinesisk og japansk folkemedisin, og har vært brukt i mer enn 2000 år. Den anvendes som en tonic som gir god helse og et langt liv, og anses som en adaptogen (generelt styrkende). Reishi har antiinflammatorisk og leverbeskyttende egenskaper. Fjellklatrere bruker soppen mot høydesyke, og den inngår i kinesiske preparater som brukes av toppidrettsutøvere.

Reishi

Reishi Ganoderma Lucidum


Reishi ved kjemoterapi og strålebehandling:

Norsk Opplysningskontor for Helsekost har en nettside hvor det står om virkningen til Reishi, bla.a"Soppen har vist seg å redusere bivirkningene av kjemoterapi og strålebehandling, samt å fremme rekonvalesens etter kirurgi".
Link til nettside: www.helsekostopplysningen.no
Sammendrag: pdf dokument (6 sider):


Brystkreftpasienter og Reishi Ganoderma Lucidum:
Quality Of Life (QOL) (livskvalitet) hos pasienter med brystkreft:

Denne rapporten slår fast at det er betydelig bedring i pasientens fysiske velbehag, mindre angst og depresjon og bedre livskvalitetved bruk av Reishi Ganoderma Lucidum.
Link til nettside: www.hindawi.com
Sammendrag: pdf dokument (1 side).


Reishi Ganoderma Lucidum og Leukemi:

Denne artikkelen viser sammenhengen mellom Reishi's virkestoffer og påvirkning av udødeligheten i kreftceller.
Link til nettside: www.hindawi.com
Sammendrag: pdf dokument (1 side)


Parkinson's og Reishi Ganoderma Lucidum:

Denne rapporten viser lovende resultater for behandling av pasienter med Parkinson's gjennom Reishi's stimulering av immunforsvaret og dermed nervebekyttende effekt.
Link til nettside: www.hindawi.com
Sammendrag: pdf dokument (1 side)